Om LZN Arkitektur

LZN ARK arbetar med:

 • Arkitektuppdrag som gestaltning och projektering av fristående villor, tillbyggnader, attefallshus, vindsvåningar, ombildningar till BRF, utställningar för museum, renovering av trapphus m.m.
 • Framtagning av bygglovshandlingar
 • Uppdrag som KA / Kontrollansvarig.
 • Areauppmätning av BOarea, BIarea, Byggarea samt Lokalarea
 • Överlåtelsebesiktningar
 • Energideklarationer

LZN Arkitektur & Design AB

Grundades år 1995, av Lazze Nilsson MFA Master of fine arts, Studie på bl.a Konstfack och Arkitektur på KTH ( MSA medlem i Sveriges arkitekter) med inriktning på husbyggnad, restaurering, ekologiskt byggande och offentliga byggnader. L.N har en bakgrund bla. som husbyggare, designer, konstnär, möbel- och inredningssnickare, mm. Vilket ger en stark kompetens både vad det gäller formgivning och vid uppritande av hus, tillbyggnader, vindsvåningar, inredningar och övriga kundanpassade lösningar.

LZN´s övriga kompetens och vidareutbildning.

 • Certifierad KA  Kontrollansvarig SBR  RISE
 • Certificerad Areauppmätare  SIS
 • Certificerad Energiexpert ACTAVA
 • Medlem i Sveriges ByggnadsIngenjörers Riksförbund SBR
 • Besiktningsman, Överlåtelsebesiktningar /Eminenta.
 • Officiellt utsedd Remissinstans gällande för Svensk Standard, SIS gällande Bostadsutformning – Bostäder – Invändiga Mått. Pågående arbete
 • Officiellt utsedd Remissinstans gällande för Svensk Standard, SIS gällande Area och Volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler. SS 21054:2019

LZN Arkitektur & Designs uppdrag i urval. Projekt och kunder som LZN Arkitektur har varit delaktig i:

 • Röda Korsets idé och utbildningscenter LZN var ansvarig inredningsarkitekt för Röda Korsets idé och utbildningscenter, Mariefred med totalansvar för idé, presentation, ritningsunderlag, upphandling, byggledning, färdigställande, slutbesiktning, m.m.
 • Medverkande inredningsarkitekt för Imp.s förlagshus i Malmö Biträdande ark för utformning av kontorsplatser, teletrading, postterminal, mm.
 • Ansvarig inredningsarkitekt för Color craft Utformning av entré, reception, lunchrum, kontorsarbetsplatser, pausrum mm.
 • Tekniska museet. Tillförordnad chef för Teknoramas utställning, samt ansvarig utställningsarkitekt för flera tillfälliga utställningar.
 • Ansvarig arkitekt för flera olika hus och fritidshus i Sthlm, Blekinge och på Gotland.
 • Ansvarig arkitekt för ett flertal vindsvåningar i centrala Sthlm.
 • Ansvarig arkitekt för upprustning av entréer, trapphus och gårdsmiljöer.

Övrig verksamhet:

LZN´s AB dotterföretag  AZN Fastighetsbesiktning utför Överlåtelsebesiktningar och Areauppmätning av bostadshus och kommersiella byggnader.